Cykla i Solna

För några år sedan visade en undersökning att endast fyra procent av alla resor i Solna stad sker med cykel. Vilket är klart under rikssnittet som låg på nio procent. Samtidigt växer Solna så att det knakar. Fler Solnabor, fler pendlare och fler besökare ställer högre krav på kommunikationerna och resmöjligheterna i kommunen. Solnas vägar är överbelastade av biltrafik. Det ger långa bilköer, dålig framkomlighet och negativa konsekvenser på såväl vår hälsa som vår miljö. Därför har Solna stad valt att under våren 2016 ta fram en cykelplan som innebar förbättringsförslag för cyklingen i Solna. Tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet ska prioriteras. Att cykla är trots allt ett tidseffektivt och miljösmart sätt att resa på. Cykel har dessutom blivit ett allt mer populärt transportmedel i en växande storstadsregion med trängsel i biltrafiken, inte minst under rusningstid, men det gäller att det är attraktivt, tillgängligt och säkert att cykla.

Solna som cykelstad

Några exempel på de förbättringsmöjligheter man hittat när det gäller cykling i Solna är fler cykelparkeringar, fler pumpstationer, fler och tydligare skyltning och målning av linjer, bättre underhåll av underlaget under hela året, inventering av gamla och bristfälliga beläggningar på cykelstråken och högre krav på omledningar av cykeltrafiken vid byggen. Syftet med Solnas nya cykelplan är förstås att staden ska kunna erbjuda ett cykelvägnät som är attraktivt, tillgängligt och säkert, vilket i sin tur ska göra staden mer attraktiv. Tanken är att hela staden så småningom ska kunna nås med cykel och att fler ska välja att cykla i Solna. Det finns alltså en stor ambition att Solna ska bli en cykelstad. Men redan nu är Solna faktiskt också en bra stad att cykla i och det finns flera projekt och idéer som gör att cykla i Solna är lätt och roligt.

Att cykla i Solna

Redan nu finns många cykelstråk i Solna. Dessa är väl markerade på kartor som finns tillgängliga på kommunens hemsida och på turistbyrån. Cykelstråken kan användas såväl för att cykelpendla till och från jobb som för rekreation och motion. Det finns också ett antal cykelstationer utplacerade i Solna. Det är ett system med lånecyklar som man kan låna ifall man inte har tillgång till någon egen cykel. Vare sig man är Solnabo eller turist kan det vara enkelt och smidigt att låna en cykel. På de fem cykelstationerna runt om i Solna kan man hämta och lämna sina lånecyklar. Tanken är att antalet lånestationer ska öka successivt.

För att kunna låna cyklar måste man köpa ett cykelkort, som finns att köpa exempelvis på turistbyrån eller där man köper SL-kort. Varje år arrangerar Solna stad tillsammans med Cykelfrämjandet cykelkurser för de som aldrig cyklat tidigare eller bara kan cykla lite grann. Där kan man låna såväl cykel som hjälm och under sex lektioner lär man sig allt som krävs för att kunna cykla i en stad. Kurserna vänder sig till vuxna och ungdomar. Perfekt för den som gärna skulle vilja cykla, men som aldrig har lärt sig eller känner sig osäker på trafikreglerna.