Fakta om Solna

Solna är en av Stockholms kommuner. Den ligger strax norr om Stockholms innerstad och dess centralort heter också Solna, precis som kommunen. Solna kommun är en av de 14 kommuner i Sverige som har valt att kalla sig för stad istället för kommun. Det är därför vanligare att man hör talas om Solna stad än om Solna kommun. Men i grund och botten är det samma sak. Solna är Sveriges tredje minsta kommun till ytan, men befolkningsmässigt är Solna Sveriges 27:e största kommun.

Solna – Solens kommun

Solnas namn härrör från Solnö. På 1300-talet var nämligen en del av dagens Solna en stör ö som sträckte sig från det nuvarande Råstasjön och Bällstaviken i väster till Stora Värtan i öster. Ön hette Solnö, vilket betyder ungefär ”den solbelysta ön” eftersom soln betyder sol. Solna förknippas ofta med solen som symbol. Kommunvapnet består av en sol av guld i ett blått fält. Solna kyrka fick ett nytt torn 1723 med en förgylld tornprydnad med formen av en sol. Numera har tornprydnaden ersatts, men den gamla tornprydnaden finns fortfarande att beskåda i kyrkan eftersom den sitter i det runda fönstret över den västra ingången.

Solnas historia

Solna fick sina stadsprivilegier 1943, men bygden har gamla anor, ända sedan 1300-talets Solnö. Solna är en stad som länge befunnit sig i förändring och bara sedan 40-talet då kommunen fick sina stadsprivilegier har Solna omvandlats från en lantortsidyll med handelsträdgårdar, slottsanläggningar och lantbruk med åkrar och hagar till ett modernt, tättbebyggt och attraktivt storstadsområde. Under 1930-talet var Solna Sveriges största garnisonsstad med fyra regementen och militärhögskola. Solna har också länge varit känd för sina medicinska institutioner, från början fanns internat för synskadade, funktionshindrade och obotligt sjuka barn, så som Eugeniahemmet, Tomtebodaskolan och Norrbackainstitutet, men under 1930- och 1940-talen byggdes också Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet.

Idag finns också Polishögskolan i Solna. År 1965 invigdes Solna centrum och tio år senare kom tunnelbanan till Solna. Under 1960- och 1970-talen kom miljonprogrammen och förorterna, men också industriområdena ibland annat Hagalund, Vreten och Frösunda. Idag är Solna en välkänd företagskommun med hela 8000 företag och arbetsställen. Över 80 procent av dessa befinner sig inom tjänstesektorn och idag har den förr så stora tillverkningsindustrin i stort sett avvecklats helt. Solna är ett centrum för svensk byggindustri, livsmedelsindustri och detaljhandel, då många stora företag inom dessa sektorer har sina svenska och nordiska huvudkontor i kommunen.

Solnas sevärdheter

Evenemangen i Friends Arena i Solna lockar många besökare årligen. Många besöker också Solnas slott, Karlberg, Haga och Ulriksdal. Det enorma nybyggda shoppingcentret Mall of Scandinavia kommer också garanterat att locka såväl infödda Stockholmare som turister. Hagaparken är en upplevelse för såväl stora som små med sina många märkliga byggnader, exempelvis Turkiska kiosken, Ekotemplet och Kinesiska paviljongen. Det finns även flertalet museer väl värda ett besök, så som Orangeriet som visar en mängd skulpturer ur Nationalmuseets samling.